Odbor za ljudska prava Vranje

20 godina neprekidnog rada udruženja "Odbor za ljudska prava Vranje"

 (slika: )

Udruženje građana Odbor za ljudska prava Vranje je nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija, osnovana 1998. godine, najstarija je OCD u Vranju koja neprekidno radi 20 godina.
Ove godine, Odbor za ljudska prava Vranje obeležava jubilej -  20 godina neprekidnog rada.