Odbor za ljudska prava Vranje

Akcija povodom 30. jula - Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima

 (slika: )

/Vranje, 28.07.2017./ Povodom 30. Jula, Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Odbora za ljudska prava Vranje, organizovao je u centru Vranja akciju podele  informativnog materijala i razgovor sa građanima. 

Cilj akcije bio je informisanje i podizanje svesti građana, ali i šire javnosti o društvenom problemu trgovine ljudima, oblicima i mehanizmima zaštite.