Odbor za ljudska prava Vranje

PROTEST POVODOM UBISTVA ŽENA - ZAUSTAVITE NASILJE U PORODICI !!!

 (slika: )

/Vranje, 14.07.2017./ Odbor za ljudska prava Vranje - SOS telefon Vranje sa organizacijama civilnog društva iz Vranja i Pčinjskog okruga, održaće protest u centru Vranja (na šetalištu ispred robne kuće), u ponedeljak, 17. Jula 2017. godine, sa početkom u 19:00 časova.

Aktivistkinje SOS telefona Vranje ovim protestom žele da skrenu pažnju državi da preuzme odgovornost za bezbednost I sigurnost njenih građanki. Ove godine do sada je ubijeno 19 žena od strane svojih partnera ili muških članova porodice. 

Utvrđivanje propusta i odgovornosti povodom ovih slučajeva je prvi i samo jedan korak u daljem delovanju.

    - Tražimo od sudova da hitno preispitaju sve nepravnosnažne odluke o viđanju dece sa očevima koji su činili nasilje.

   - Tražimo od centara za socijalni rad da obustave sva viđanja u kontrolisanim uslovima za koje ne postoji sudska odluka i da preispitaju sve slučajeva u kojima je prijavljivano nasilje kako bi procenili rizik od daljeg nasilja prema ženama i deci i predložili mere radi obezbeđivanja njihove zaštite.

Ovom akcijom se  pridružujemo  protestima oko 100 organizacija  civilnog društva u Srbiji I  iskazujemo najoštriji protest povodom  propusta državnih institucija da zaustave nasilje u porodici.

Dođite I podrzite akciju!

Odbor za ljudska prava Vranje

SOS telefon Vranje