Odbor za ljudska prava Vranje

FORMIRANA REGIONALNA MREŽA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA U PČINJSKOM OKRUGU

 (slika: )

/ Vranje, 11.07.2017./ U organizaciji Odbora za ljudska prava Vranje – SOS telefona Vranje, u utorak, 11.07.2017. godine   održana je  osnivačka skušpština Regionalne mreže  protiv nasilja  nad ženama u Pčinjskom okrugu „ZAJEDNIČKI ODGOVOR NASILJU NAD ŽENAMA“. 

Sastanak  je organizovan u okviru  Programa rada i izgradnje Regionalne  Mreže  NGO i institucija protiv nasilja nad ženama u Pčinjskom okrugu.

Stručna saradnica na programu formiranja Regionalne mreže protiv nasilja nad ženama u Pčinjskom okrugu bila je Lidija Milanović, rukovodilac programa za razvoj sistema  socijalne zaštite i  stručnjakinja u oblasti rada sa žrtvama nasilja.

Sastanku su  prisustvovali po dva predstavnika Lokalnih mreža iz 6 opština Pčinjskog okruga i grada Vranja.  Na ovom skupu, na predlog inicijativnog odbora formirana je Skupština i Stručni savet Regionalne mreže  koga čine članovi Lokalnih mreža opština Pčinjskog okruga. Time je  ozvaničen početak rada Regionalne mreže protiv nasilja nad ženama u Pčinjskom okrugu.

Inicijativu za formiranje prve Regionalne mreže iz oblasti suzbijanja nasilja nad ženama u porodici 9. decembra 2014. godine potpisalo je oko 100 učesnika Regionalne Konferencije protiv nasilja nad ženama u Pčinjskom okrugu, koju je organizovao SOS telefon Vranje.

Značaj međusektorske saradnje i zajedničkog efikasnog rada NGO i profesionalaca na suzbijanju nasilja u porodici, danas jednog od vodećih problema u društvu, je definisan  Opštim kao i Pojedinačnim protokolima koji se odnose na rad policije, Centara za socijalni rad, zdravstva i pravosudja, novim Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici kao i Konvencijom  Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

U okviru izgradnje Regionalne mreže u 2015, 2016. 2017. godini SOS Telefon Vranje je organizovao bazične radionice, seminare, stručne sastanke radnih grupa Lokalnih mreža za borbu protiv nasilja u porodici u svih sedam opština u Pčinjskom regionu.