Odbor za ljudska prava Vranje

Misija

Zaštita, unapređenje, očuvanje, poštovanje i promocija ljudskih prava, pre svega žena u skladu sa

Međunarodnom konvencijom UN, medjunarodnim i nacionalnim standardima, kroz razvoj civilnog

drustva, edukacije, informisanja, razvoja svesti građana o ljudskim pravima i principima demokratskog

društva.