Odbor za ljudska prava Vranje

Pravo na zakonsko izdržavanje

 (slika: )

Ovo istraživanje posvećujemo mnogim ženama i deci koji i pored zakonskih
odredbi, nakon izlaska iz kruga porodičnog nasilja, godinama ne mogu da
realizuju kontinuiranu naplatu alimentacije, što doprinosi povećanju stepena
njihovog siromaštva i urušavanju kvaliteta života.
Iskreno verujemo da će ovo istraživanje doprineti bržem usvajanju Porodičnog
Zakonika i da će zaživeti Alimentacioni fondovi.

Tim S.O.S. telefona Vranje za pomoć i podršku ženama i deci žrtvama porodičnog nasilja.