Odbor za ljudska prava Vranje

Odeljak: Publikacije

 (slika:: )

POSTUPANJE POLICIJE U SITUACIJAMA NASILJA U PORODICI

Letak je izrađen u okviru regionalnog projekta Udruženim naporima - ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja ( Potpisujem.org ), koji se realizuje u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Makedoniji i Austriji. Saradnička organizacija na realizaciji projekta jeste SOS telefon iz Vranja. Letak je izrađen uz podršku Evropske unije, Američke agencije za međunarodni razvoj ( USAID ) i Instituta za održive zajednice.

+ ČITAJ DALJE
 (slika:: )

NADLEŽNOST I POSTUPANJE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U SITUACIJAMA NASILJA U PORODICI

Letak je izrađen u okviru regionalnog projekta Udruženim naporima - ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja ( Potpisujem.org ), koji se realizuje u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Makedoniji i Austriji. Saradnička organizacija na realizaciji projekta jeste SOS telefon iz Vranja. Letak je izrađen uz podršku Evropske unije, Američke agencije za međunarodni razvoj ( USAID ) i Instituta za održive zajednice.

+ ČITAJ DALJE
 (slika:: )

Pravo na zakonsko izdržavanje

Ovo istraživanje posvećujemo mnogim ženama i deci koji i pored zakonskih odredbi, nakon izlaska iz kruga porodičnog nasilja, godinama ne mogu da realizuju kontinuiranu naplatu alimentacije, što doprinosi povećanju stepena njihovog siromaštva i urušavanju kvaliteta života. Iskreno verujemo da će ovo istraživanje doprineti bržem usvajanju Porodičnog Zakonika i da će zaživeti Alimentacioni fondovi. Tim S.O.S. telefona Vranje za pomoć i podršku ženama i deci žrtvama porodičnog nasilja.

+ ČITAJ DALJE