Odbor za ljudska prava Vranje

Odeljak: Ekologija

 (slika:: )

GRADOVI BEZ AUTOMOBILA

/28.09.2017./Posle više od stotinu godina života sa automobilima, uprave nekih gradova počinju da shvataju da automobili nisu pravo rešenje za urbane sredine. Ne radi se samo o smogu i zagušenjima u saobraćaju, jednostavno, automobili ponekad nisu idealno rešenje ni za kretanje.

+ ČITAJ DALJE

Trošimo resurse životne sredine od potomaka

Beograd, 02. avgust 2017./ Planeta Zemlja od danas pa do kraja godine ulazi u "ekološki dug", a čovečanstvo sada već, zbog aktuelnog stila života, pozajmljuje resurse životne sredine od narednih generacija, izjavila je ekspert UN za životnu sredinu Anđelka Mihajlov.

+ ČITAJ DALJE

Arhuska konvencija u Srbiji

Arhuska konvencija je usvojena 25. juna 1998. godine na IV Konferenciji „Životna sredina za Evropu“ u gradu Arhusu (Danska). Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu žaštitu u pitanjima životne sredine (ratifikovana Arhuska konvencija) 12. maja 2009. godine ( „Sl. Glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 38/09).

+ ČITAJ DALJE