Odbor za ljudska prava Vranje

Nasilje nad ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.

Definicija nasilja nad ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija

AKTIVNOSTI


 (slika: )

Prva godišnja Konferencija Lokalne mreže OCD i institucija Vranja “SOS VRANjE – NULTA TOLERANCIJA NASILjU NAD ŽENAMA”.

/ Vranje, 25.11.2016. / Odbor za ljudska prava Vranje - SOS telefon Vranje i grad Vranje u okviru projekta u oblasti osnivanja i unapređenja rada lokalniih socijalnih usluga, ogranizovao je Prvu godišnju Konferenciju Lokalne mreže OCD i institucija Vranja za prevenciju, suzbijanje nasilja u porodici i pomoć žrtvama “SOS VRANjE – NULTA TOLERANCIJA NASILjU NAD ŽENAMA”.

+ ČITAJ DALJE