Odbor za ljudska prava Vranje

Nasilje nad ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.

Definicija nasilja nad ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija

AKTIVNOSTI


 (slika: )

Održan sastanak Lokalne mreže OCD i institucija Vranja za prevenciju, suzbijanje nasilja u porodici i pomoć žrtvama

/Vranje 05. jul 2017. godine/ U organizaciji Odbora za ljudska prava Vranje – SOS telefona Vranje, u sredu, 05. Jula 2017. godine održan je sastanak Lokalne mreže OCD i institucija Vranja za prevenciju, suzbijanje nasilja u porodici i pomoć žrtvama. Tema sastanka bila je primena novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji se primenjuje od 01. Juna 2017. godine.

+ ČITAJ DALJE
 (slika: )

Reagujte dok ne bude kasno!

/ Beograd, Vranje, 10.05.2017. / – Još jednom se, ljute i tužne, obraćamo javnosti zbog niza ubistava žena u porodično-partnerskom kontekstu koji je obeležio prethodne dane u Srbiji.

+ ČITAJ DALJE