Odbor za ljudska prava Vranje

Nasilje nad ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.

Definicija nasilja nad ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija

AKTIVNOSTI


 (slika: )

18. MAJ - DAN SEĆANJA NA ŽENE ŽRTVE NASILJA

/Vranje,18.05.2018./ U Srbiji se ove godine prvi put obeležava 18. Maj – Dan sećanja na žene žrtve nasilja. Ovaj datum je prošle godine ustanovila Vlada Republike Srbije, na inicijativu Mreže žena protiv nasilja, u znak sećanja na sedam žena koje su ubijene u porodično/partnerskom nasilju tokom samo tri dana, 16. 17. i 18. maja 2015.godine.

+ ČITAJ DALJE

PREPREKE I PODSTICAJI U PRIMENI PORODIČNOG ZAKONA

/ Vranje, 18.05.2018./ Nevladina organizacija „Odbor za ljudska prava, SOS telefon Vranje-za pomoć i podršku žrtvama porodičnog nasilja“, od 2002.g. aktivno se bavi problemom nasilja u porodici, kao jednim od najrasprostranjenijim oblikom rodno zasnovanog nasilja. Od osnivanja, SOS telefon je jedini vaninstitucionalni specijalistički servis pomoći i porške žrtvama, pre svega ženama i deci, porodičnog nasilja u Pčinjskom okrugu.

+ ČITAJ DALJE
 (slika: )

Projekat zapošljavanja žena - Samostalan život

/Vranje. 30.04.2018./ Odbor za ljudska prava Vranje – SOS Telefon Vranje, od početka marta 2018. godine, u saradnji sa Kancelarijom UNDP u Srbiji, realizuje projekat Zapošljavanje žena “ Samostalan život”, u cilju radnog angažovanja žena koje su žrtve nasilja u porodici I partnerskim odnosima.

+ ČITAJ DALJE
 (slika: )

Ulična akcija povodom 8. marta "Nasilje nad ženama-koja je tvoja mera"

/Vranje, 08. mart 2018./ Povodom Međunarodnog dana žena, aktivistkinje SOS telefona Vranje (017-410 822) 8. Marta, od 11h u centru Vranja organizovale su uličnu akciju “Nasilje nad ženama – koja je tvoja mera. Devojke-aktivistkinje „SOS Kutka za devojke“ koji je počeo sa radom u januaru ove godine, na SOS štandu u razgovoru sa građankama i građanima „merili su vrste i jačinu“ porodično-partnerskog nasilja. Cilj akcije je bio da ukažemo da ne postoji manje ili veće rodno zasnovano nasilje, već da svako nasilje ima drugačiji oblik i jačinu.

+ ČITAJ DALJE
 (slika: )

Počeo sa radom Kutak za devojke

/ Vranje,19.01.2017./ U prostorijama Odbora za ljudska prava Vranje je 15. Januara 2018. po prvi put u južnoj Srbiji zvanično počeo sa radom Kutak za devojke u okviru projekta „SOS sigurno mesto za devojke”. U naredna četiri meseca u okviru ovog pilot projekta koji je podržan od Ambasade Australije u kutku će devojke moći da se druže, organizuju razne aktivnosti, posete radionice na različite teme.

+ ČITAJ DALJE
 (slika: )

Nacionalni SOS telefon ili gde nestade višedecenijski rad SOS telefona ženskih nevladinih organizacija?

/AŽC, 28.01.2018./ Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja najavilo je tokom 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama formiranje Nacionalnog SOS telefona za žene žrtve nasilja - telefona koji je država Srbija bila u obavezi da formira još oktobra 2013. g. kada je ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Ministarstvo je objavilo dva konkursa za Nacionalni SOS telefon i oba konkursa su povučena.

+ ČITAJ DALJE